Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Hải Nam 2018.
(Tân Cương 2018.)
(Hải Nam 2018.)
Năm 2018, Quảng Tây là tỉnh đông thứ mười một về số dân, đứng thứ mười tám về kinh tế Trung Quốc với 48,8 triệu dân, tương đương với [[Colombia]], [[Tây Ban Nha]] và GDP đạt 2.040 tỉ NDT (303,7 tỉ USD) tương ứng với [[Pakistan]].
 
{{VânHải Nam|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Hải Nam là tỉnh đông thứ hai mươi tám về số dân, đứng thứ hai mươi tám về kinh tế Trung Quốc với 9,1 triệu dân, tương đương với [[Honduras]] và GDP danh nghĩa đạt 483,2 tỉ NDT (73 tỉ USD) tương ứng với [[Myanmar]]. Hải Nam có chỉ số GDP đầu người đứng thứ mười bảy, đạt 51.955 NDT (tương ứng 7.851 USD).{{Vân Nam|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Vân Nam là tỉnh đông thứ mười hai về số dân, đứng thứ ba mươi về kinh tế Trung Quốc với 48 triệu dân, tương đương với [[Hàn Quốc]] và GDP danh nghĩa đạt 1.788 tỉ NDT (270,2 tỉ USD) tương ứng với [[Phần Lan]]. Vân Nam có chỉ số GDP đầu người xếp thứ ba mươi Trung Quốc, đạt 37.160 NDT (tương ứng với 5.612 USD).{{Giang Tô|Kinh tế=Kinh tế Giang Tô}}