Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Tây Tạng 2018.
(Hải Nam 2018.)
(Tây Tạng 2018.)
{{Tân Cương|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Tân Cương là đơn vị hành chính đông thứ hai mươi tư về số dân, đứng thứ hai mươi sáu về kinh tế Trung Quốc với 24 triệu dân, tương đương với [[Cameroon]] và GDP danh nghĩa đạt 1.220 tỉ NDT (184,3 tỉ USD) tương ứng với [[Kazakhstan]]. Tân Cương có chỉ số GDP đầu người đứng thứ mười chín, đạt 49.275 NDT (tương ứng 7.475322 USD).<br />
 
{{Tây Tạng|Kinh tế, dân số=Năm 2018}}
 
Năm 2018, Tây Tạng là đơn vị hành chính đông thứ na mươi hai về số dân, xếp hạng cuối về kinh tế Trung Quốc với 3 triệu dân, tương đương với [[Bosna và Hercegovina]] và GDP danh nghĩa đạt 147,9 tỉ NDT (22,3 tỉ USD) tương ứng với [[Trinidad và Tobago]]. Tây Tạng có chỉ số GDP đầu người đứng thứ hai mươi sáu, đạt 43.397 NDT (tương ứng 6.558 USD).<br />
<references />
{{DEFAULTSORT:Thành_viên: Nguyên Vũ}}