Khác biệt giữa các bản “Đạ Huoai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Từ đó, huyện Đạ Huoai có 2 thị trấn và 8 xã, giữ ổn định đến nay.
 
Dự kiến sau năm 2020, sẽ sáp nhập xã Đạ M’Ri vào thị trấn Đạ M’Ri.
 
==Địa lý tự nhiên==