Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong thần diễn nghĩa”

n
Sửa liên kết cho "núi Côn Lôn"
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Sửa liên kết cho "núi Côn Lôn")
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Viên quan tổng binh ở cửa quan Trần Đường là [[Lý Tịnh]] sinh con trai tự xưng là [[Na Tra]]. Na Tra làm đồ đệ của Thái Ất chân nhân, lên bảy tuổi đã đại náo biển Đông, rút gân chân thái tử con của Đông Hải [[Long Vương]] Ngao Quảng. Long Vương đến nhà Lý Tịnh đòi đền mạng. Na Tra tự nguyện chết để cha mẹ được sống. Người mẹ lập miếu thờ Na Tra nhưng (Lý Tịnh) lại bắt phá đi. Na Tra cầu đuổi đánh Lý Tịnh. Sau nhờ [[Nhiên Đăng Cổ Phật|Nhiên Đăng đạo nhân]] và [[Văn Thù|Văn Thù quảng pháp thiên tôn]] hóa giải ân oán phụ tử, và theo phò Khương Tử Nha giúp nhà Chu diệt nhà Thương.
 
[[Khương Tử Nha]] là đồ đệ của [[Nguyên Thủy Thiên Tôn]] trên núi [[núi Côn Lôn]], vâng lệnh thầy xuống núi giúp [[nhà Chu]] diệt [[nhà Thương]]. Tử Nha giết được một yêu quái, bạn của Đát Kỷ giả, và nhờ đó ông được vua Trụ phong chức Hạ Đại phu trông coi thiên văn địa lý. Sau vì can Trụ xây Lộc Đài mà ông suýt bị giết chết, phải trốn đến ấp Tây Kỳ thuộc đất nhà Chu. Bấy giờ Tây Bá [[Chu Văn Vương|Cơ Xương]] trốn thoát khỏi ngục đã tìm đến Khương Tử Nha nhờ giúp đỡ.
 
Trong một trận chiến, nhà Chu đã đánh bại quân của vua Trụ, nhưng vua Trụ không vì thế mà hối cải, vẫn tiếp tục ghẹo vợ của [[Hoàng Phi Hổ]] là Giả Thị, khiến Phi Hổ tức giận. Phi Hổ đã vượt 5 cửa ải về với [[nhà Chu]].