Khác biệt giữa các bản “Cựu Ước”

n
(n)
Cựu Ước của cộng đồng [[Tin Lành|Kháng Cách]] (''Protestantism'') bao gồm toàn bộ các sách của kinh Tanakh, chỉ có thay đổi về thứ tự và số lượng các sách này. Cựu Ước Kháng Cách có 39 sách trong khi số lượng các sách trong kinh Tanakh của Do Thái giáo là 24. Có sự khác biệt này là vì theo sự sắp xếp trong kinh Tanakh, các sách Samuel, Các Vua và Sử ký được gộp thành một sách, 12 sách tiểu tiên tri cũng được tính chung thành một sách, điều tương tự cũng xảy ra cho các sách Ezra và Nehemiah.
 
[[Giáo hội Công giáo Rôma|Công giáo Rôma]] và [[Chính Thống giáo Đông phương|Chính thống giáo Đông phương]] thêm vào Cựu Ước một số sách, được gọi là thứ kinh (''deuterocanonical''), các sách này không được công nhận bởi cộng đồng Kháng cách. Nền tảng của thứ kinh được tìm thấy trong [[Bản Bảy Mươi|bản Bảy mươi]] Hi văn cổ, dịch từ Kinh Thánh Do Thái. Đây là bản dịch được sử dụng rộng rãi bởi các tín hữu thời kỳ tiên khởi cũng như được trích dẫn bởi Tân Ước.
 
== Lịch sử ==
Người dùng vô danh