Khác biệt giữa các bản “Khủng hoảng hiến pháp Peru 2019”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên xảy ra vào tháng 9 năm 2017.<ref name=":0" /> Vizcarra ban hành một quy trình lập hiến vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 sẽ tạo ra một động thái không tin tưởng vào Quốc hội nếu họ từ chối hợp tác với các hành động đề xuất của ông chống tham nhũng.<ref>{{Cite web|url=https://lta.reuters.com/articulo/peru-politica-idLTAKCN1SZ2ZD-OUSLT|title=Presidente de Perú considera disolver Congreso si legisladores no aprueban reforma política - Reuters|date=29 May 2019|website=[[Reuters]]|access-date=31 May 2019|dead-url=}}</ref>
 
Yêu cầu cải cách chống tham nhũng, Vizcarra kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 27 tháng 9 năm 2019, nói rằng "rõ ràng nền dân chủ của quốc gia chúng ta đang gặp rủi ro".<ref name=":63"/> Vizcarra và [[Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ]] đã chỉ trích Quốc hội vì đã chặn đề xuất bầu cử chung trong khi họ nhanh chóng phê chuẩn các đề cử cho [[Tòa án Hiến pháp Peru]] mà không điều tra lý lịch về các ứng cử viên.<ref name=":63" /> Vizcarra đã tìm cách cải tổ quy trình đề cử của Tòa án Hiến pháp và sự chấp thuận hoặc không tán thành đề xuất của Quốc hội được coi là "một dấu hiệu của tín nhiệm vào chính quyền của ông".<ref name=":63" />
 
==Các sự kiện==
=== Quốc hội tuyên bố tổng thống lâm thời ===