Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Ngọc Hồi”

Không có tóm lược sửa đổi
== Diễn biến ==
 
Ngày 29 tháng 112, Quang Trung dùng các toán quân nhỏ đánh khiêu khích ngoại vi Ngọc Hồi tạo sự căng thẳng cho quân Thanh và nghi binh cho cánh quân [[nguyễn Tăng Long|đô đốc Long]] đánh [[đồn Đống Đa]]. Mờ sáng 30 tháng 1 (mùng 5 Tết), quân Tây Sơn bắt đầu tấn công từ hướng nam: mở đầu, đội [[voi chiến]] (trên 100 voi chiến) đánh tan phản kích của [[kỵ binh]] Hứa Thế Hanh; tiếp sau, [[bộ binh]] (gồm 600 quân cảm tử chia làm 20 toán), trang bị đoản đao, ván chắn bằng gỗ quấn rơm ướt che mình, tiến thành hàng ngang áp sát chiến luỹ, tạo điều kiện cho đại quân Quang Trung tiến lên giáp chiến. Quân Thanh chống không nổi, chết và bị thương quá nửa. Đề đốc Hứa Thế Hanh và tả dực Thượng Duy Thăng bị giết. <br />
 
[[Tôn Sĩ Nghị]] vội vã cùng vài võ quan sang Gia Lâm, Đô đốc Long - viên cận thần của Quang Trung - sai quân đánh quân Thanh, Tôn Sĩ Nghị rút chạy về kinh thành của [[Càn Long]]
Người dùng vô danh