Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Lady Gaga”

không có tóm lược sửa đổi
 
{| style="width:100%; margin-bottom:7px; border:1px solid #cedff2; padding:2px; background-color:white;"
|- style="background-color:redblue;"
|style="text-align:left; font-size:12pt; font-weight:bold; padding:5px3px;"| <center><big><big><big><span style="color: yellow;">'''<big>Cổng thông tin Lady Gaga</big>'''</span></big></big></big></center>
|}
{| cellpadding="5" cellspacing="6" style="padding:0em 0em 0em 0em; margin:0em 0em 0em 0em; float:center; width:100%; background:limepink; border:4px ridge dimgray;"
 
{| cellpadding="5" cellspacing="6" style="padding:0em 0em 0em 0em; margin:0em 0em 0em 0em; float:center; width:100%; background:lime; border:4px ridge dimgray;"
|
 
<div style="clear:both; width:100%">
[[Tập tin:Lady Gaga - The Fame Monster logo2.png|center|250px|Logo Lady Gaga]]
{{Chủ đề:Lady Gaga/giới thiệu}}
</div>
|}
 
 
{| width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" style="margin-top: 30px;"
| style="border-bottom: 1px solid #D3CCCC; border-right: 12px solid #FFF;" | [[Chủ đề:Lady Gaga/Bài hát được chọn/1|<font color="#11ABC5">'''Một bài viết'''</font>]]
| width="50%" style="background: yellow;" | &nbsp;[[Chủ đề:Lady Gaga/Nội dung chất lượng|<font color="black">Nội dung chất lượng</font>]] &nbsp;&nbsp;[[Chủ đề:Lady Gaga/Nội dung chất lượng|<span title="Cập nhật">&nbsp;&nbsp;</span>]]
|- valign ="top"
| rowspan="3" style="border-right: 12px solid #FFF;" |
{{Chủ đề:Lady Gaga/Bài hát được chọn/1}}
| style="padding: 10px; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; padding-left: 4px; background: #E8EAED" |
{{Chủ đề:Lady Gaga/Nội dung chất lượng}}
 
|}
 
 
 
 
 
 
{{Flex columns
221

lần sửa đổi