Mười chín

Tham gia ngày 14 tháng 10 năm 2016
Sửa bản mẫu Kinh tế tỉnh.
(Chỉ số thống kê.)
(Sửa bản mẫu Kinh tế tỉnh.)
 
[[Bùi Nhật Quang]] đương nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sinh năm 1975, Ủy viên Dự khuyết BCH Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII.
 
Công khai thống kê GDP các tỉnh Việt Nam năm 2018, sửa [[Bản mẫu:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam]]
 
[[Quảng Bình]] là tỉnh ở vùng [[Bắc Trung Bộ (Việt Nam)]]. Năm 2018 đạt 887,6 nghìn dân, GDP đạt 1,433 tỉ USD, GDP bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng (1.617 USD). Là một tỉnh hiện nghèo khó khi đứng vị trí thấp về kinh tế.