Khác biệt giữa các bản “Hương cống”

 
== Một số Cống sĩ ==
*Đỗ Trọng Vỹ (1829-1899): đỗ Cống sĩ (?lúc chưa36 rõ năm)tuổi, làm quan Đốc học, là tác giả Bắc Ninh địa chí
*[[Cao Xuân Dục]] (1843–1923): đỗ Cống sĩ lúc 24 tuổi, làm quan Phụ chính Đại thần, Học bộ Thượng thư, Đông các điện Đại học sĩ, từng làm Đề điệu (Chánh chủ khảo) khoa thi Hội; là cha của Phó bảng, Thượng thư [[Cao Xuân Tiếu]]
*[[Nguyễn Thiện Thuật]] (1844-1926): đỗ Cống sĩ lúc 33 tuổi, lãnh tụ khởi nghĩa Cần vương ở Bắc phần Việt Nam thời Pháp thuộc
Người dùng vô danh