Khác biệt giữa các bản “Alpha”

 
=== Alpha và Omega ===
 
Cửa sổ kính màu tưởng niệm, Đại học Quân sự Hoàng gia Canada có Alpha và Omega
 
Alpha, cả dưới dạng biểu tượng và thuật ngữ, được sử dụng để chỉ hoặc mô tả nhiều thứ khác nhau, bao gồm cả sự xuất hiện đầu tiên hoặc quan trọng nhất của một cái gì đó. Tân Ước có Thiên Chúa tuyên bố mình là " Alpha và Omega , khởi đầu và kết thúc, đầu tiên và cuối cùng". ( Khải huyền 22:13, KJV, và xem thêm 1: 8). Do tính biểu tượng này, các ký tự <code>⍺</code> và <code>⍵</code> biểu thị các đối số trái và phải trong ngôn ngữ lập trình APL .