Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bỉnh Khiêm”

chỉnh lại tên ảnh
(chỉnh lại tên ảnh)
| imagesize = 250px
| bgcolour =
| caption = Tượng đài Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp [[Thành phố Hải Phòng]]
| birthname = Nguyễn Văn Đạt
| other_names = Tên khai sinh: Nguyễn Văn Đạt<br/>Tên tự: Hanh Phủ (亨甫)<br/>Đạo hiệu: Bạch Vân am cư sĩ (白雲庵居士)<br/>Biệt hiệu: Tuyết Giang phu tử (雪江夫子)<br/>Tước phong: Trình Quốc Công (程國公)