Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| HĐT. || DT. || GT. || HĐT. || DT. || LT. || HĐT. || TiT. || DT. || ĐT. || TrT. || LT. || HĐT. || DT. || ĐT.
|}
: (''Chủ tịch ủy ban và vị chính khách nóilắm nhiềulời va vào nhau dữ dội khi cuộc họp bắt đầu'')
 
===Danh từ===