Khác biệt giữa các bản “Bệnh máu trắng”

không có tóm lược sửa đổi
n (Tuanminh01 đã đổi Ung thư bạch cầu thành Bệnh máu trắng: tên phổ biến)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
ICD9 = {{ICD9|208.9}} |
ICDO = 9800-9940 |
Image =file:///storage/emulated/0/Download/benh-mau-trang-la-benh-gi-bb-baaabPNaBJ%20(1)%20(1).jpg |
Image = |
Caption = |
OMIM = |
59

lần sửa đổi