Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Đường phố==
* Đường Quản Lộ Phụng Hiệp
 
* Đường QuảnTỉnh Lộlộ Phụng Hiệp.2
* Đường TỉnhTrương lộMinh 2.
* Đường NguyễnTrần MinhHồng Thành.Dân
* Đường TrươngYên Minh Ký.
* Đường Trần Hồng Dân.
* Đường Yên Mô.
* Đường Nho Quan.