Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Đường Yên Mô
* Đường Nho Quan.
 
==Lịch sử==
 
Ngày [[25 tháng 07]] năm [[1979]], Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số '''275-CP'''<ref name=CP275>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-275-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-tinh-Minh-Hai-vb60605t17.aspx Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> về việc điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Phước Long thuộc tỉnh Minh Hải: Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Phước Long lấy tên là thị trấn Phước Long.
 
Ngày [[25 tháng 9]] năm [[2000]], [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành Nghị định số '''51/2000/NĐ-CP''', về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện [[Hồng Dân]] để thành lập huyện Phước Long, tỉnh [[Bạc Liêu]]. Theo đó, thị trấn Phước Long thuộc huyện Phước Long.
 
==Chú thích==