Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Đường phố==
* Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp
* Đường Tỉnh lộ 2
* Đường Nguyễn Minh Thành