Khác biệt giữa các bản “URL”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “URL” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:49, ngày 2 tháng 10 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:49, ngày 2 tháng 10 năm 2019 (UTC))))
{{Cần nguồn tham khảo}}
[[Tập tin:MediaWiki-Purging-URL.png|thumb|Hình ảnh URL]]
'''URL''', viết tắt của ''UniformUniversal Resource Locator'' ('''''Định vị Tài nguyên thốngphổ nhấtquát''''')<ref>Cũng được viết là Định vị Tài nguyên Đồng Dạng</ref>, được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên [[Internet]]. URL mang lại khả năng siêu liên kết cho các trang mạng. Các tài nguyên khác nhau được tham chiếu tới bằng địa chỉ, chính là URL, còn được gọi là ''địa chỉ mạng'' hay là ''liên kết mạng'' (hay ngắn gọn là ''liên kết'').
 
Về kỹ thuật, URL là một dạng của [[URI]], nhưng trong nhiều tài liệu kỹ thuật và các cuộc thảo luận bằng lời nói, URL thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với URI, và điều này không bị coi là một vấn đề.<ref name="Chuẩn RFC 3305">Chuẩn RFC 3305</ref>