Khác biệt giữa các bản “Hòa Bình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Tỉnh Hòa Bình hiện 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 1 [[Thành phố (Việt Nam)|thành phố]] và 10 [[Huyệnhuyện (Việt Nam)|Huyệnhuyện]], Trong đó có với 210 đơn vị hành chính cấp [[Xã (Việt Nam)|xã]], bao gồm 11 [[Thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 8 [[Phường (Việt Nam)|phường]] và 191 [[Xã (Việt Nam)|xã]]:
{| cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%" align="center" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; margin-top: 16px"
! colspan="3" style="background: #E6E6FA; font-size: 95%;" | Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hòa Bình