Khác biệt giữa các bản “Bệnh máu trắng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{bài thuốc}}
{{chú thích trong bài}}
{{DiseaseDisorder infobox |
Name = UngBệnh thưmáu bạch cầutrắng |
ICD10 = {{ICD10|C|91||c|81}}-{{ICD10|C|95||c|81}} |
ICD9 = {{ICD9|208.9}} |