Khác biệt giữa các bản “Mạc Kính Vũ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trước đây, Mạc Kính Diệu sang đầu hàng nhà Thanh, ,chưa kịp nhận tước phong, Diệu đã mất, con Diệu là Kính Vũ nối nghiệp cha, tiếm xưng niên hiệu Thuận Đức, đặt tên giả cho Nguyên Thanh. Nhà Thanh trao cho chức An Nam đố thống sứ, theo như hiệu cũ mà nhà Thanh đã phong cho Đăng Dung khi trước.
Như vậy có thể Mạc Kính DiệuKhoan nhận ngườiMạc đạiKính diện nhàlàm Mạccon giaonuôi thiệp vớitruyền nhàngôi Thanhcho còn MạcMặc Kính Diệu mớingườicha caicủa trịMạc thựcKính tế.
 
==Xem thêm==
250

lần sửa đổi