Khác biệt giữa các bản “Mạc Kính Hẻ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Vua vô danh và thất bại==
Sau khi lên làm vua năm [[1677]], Mạc Kính Hẻ liên tục phải đón đánh những đợt tấn công lớn của quân Lê - Trịnh. Lúc này, tướng [[Đinh Văn Tả]] vì có công đánh bại Mạc Kính Diệu nên được chúa Trịnh thưởng cho. Thấy [[Mạc (họ)|họ Mạc]] vẫn còn cai trị Cao Bằng, [[Trịnh Tạc]] sai Đinh Văn Tả, tuổi đã cao, cùng với hơn 1 vạn quân lên đánh năm [[1681]]. Biết quân mình quá yếu để chống cự, Mạc Kính Hẻ phải chạy sang Long Châu. Quân Lê - Trịnh tràn vào thành, đốt phá, chém giết không ngừng. Lúc này, nhiều tướng nhà Mạc đã chán nản, về bên Lê - Trịnh hoặc từ chức bỏ về quê. Mạc Kính Hẻ phải ở lại [[Long Châu]] và sống ở đó đến hết đời, không rõ ông bao nhiêu tuổi, [[thụy hiệu]] là ''Hoàn Thiên Thanh Địa Đoạt Văn Dương Vũ '''Huệ Đại Vương''''', [[miếu hiệu]] là '''Quý Tông''', [[niên hiệu]] là '''Vĩnh Xương'''.
 
==Tham khảo==
250

lần sửa đổi