Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

không có tóm lược sửa đổi
| kết thúc 3 = tháng 3 [[1987]]
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 = không
| địa hạt 3 = {{VIE}}
| phó chức vụ 3 =
 
| chức vụ 4 = Thứ trưởng thường trực đầu tiên [[Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam)|Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội]]
| bắt đầu 34 = tháng 4 [[1987]]
| kết thúc 34 = tháng 9 [[1987]]
| tiền nhiệm 34 = không
| kế nhiệm 34 = [[Trần Đình Hoan]]
| địa hạt 34 = {{VIE}}
| phó chức vụ 34 =
| phó viên chức 34 =
 
|đơn vị=