Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

không có tóm lược sửa đổi
|cấp bậc= {{QH|thiếu tướng}}
 
| chức vụ = Trưởng ban [[Ban B.68 Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| bắt đầu = tháng 10 năm [[1978]]
| kết thúc = tháng 1 năm [[1980]]
| tiền nhiệm = [[Nguyễn Xuân Hoàng]]
| kế nhiệm = [[Trần Xuân Bách]]
| địa hạt = {{VIE}}
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
 
| chức vụ 2 = Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
| bắt đầu 2 = tháng 4 [[1977]]
| kết thúc 2 = tháng 7 [[1982]]
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 = {{VIE}}
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
 
| chức vụ 3 = Thứ trưởng thứ nhất Bộ Thương binh và Xã hội
| bắt đầu 3 = tháng 7 [[1982]]
| kết thúc 3 = tháng 3 [[1987]]
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 = không
| địa hạt 3 = {{VIE}}
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
 
| chức vụ 4 = Thứ trưởng thường trực đầu tiên [[Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam)|Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội]]
| bắt đầu 4 = tháng 4 [[1987]]
| kết thúc 4 = tháng 9 [[1987]]
| tiền nhiệm 4 = không
| kế nhiệm 4 = [[Trần Đình Hoan]]
| địa hạt 4 = {{VIE}}
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
 
|đơn vị=