Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Cayman”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|Chức vụ 3 = Thủ tướng
|Viên chức 3 = [[Alden McLaughlin]]
|Diện tích km2 = 264259
|Diện tích dặm vuông =
|Đứng hàng diện tích =
}}
|Năm ước lượng dân số =
|Dân số = 56.732
|Dân số ước lượng =65.813
|Năm ước lượng dân số =
|Đứng hàng dân số ước lượng =
|Dân số =
|Năm thống kê dân số =
|Mật độ = 212