Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Biểu tình Hồng Kông 2019”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{navbox
|name = Biểu tình Hồng Kông 2019
|title = [[Biểu tình tại Hồng Kông 2019]]<br>một phần của {{nowrap|[[Xung đột Hồng Kông-Trung Quốc đại lục|Xung đột Hồng Kông–Trung Quốc đại lục]]}}
|image = [[File:June9protestTreefong02.jpg|200px]]
|bodyclass = hlist
| above = Một phần của {{nowrap|[[Xung đột Hồng Kông-Trung Quốc đại lục|Xung đột Hồng Kông–Trung Quốc đại lục]]}}
 
|group1 = Bối cảnh