Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hộp thông tin pháp luật”

không có tóm lược sửa đổi
|data71 = {{{struckdown|{{{struckdown_case|}}}}}}
 
|belowstyle = |belowstyle = background-color:{{#switch:{{lc:{{{status|}}}}}
|pending |đang chờ giải quyết = <nowiki>#</nowiki>FBEC5D
|not passed |không được thông qua = <nowiki>#</nowiki>FFCBDB
|halted |đã tạm dừngwithdrawn = <nowiki>#</nowiki>FFCBDB
|blocked = <nowiki>#</nowiki>FFCBDB
|not yet in force |chưa có hiệu lực
|halted = <nowiki>#</nowiki>FFCBDB
|not yet in force |chưa có hiệu lực
|not fully in force = <nowiki>#</nowiki>FBEC5D
|current |hiện hành
|in force |có hiệu lực = <nowiki>#</nowiki>AAF0D1
|amended = <nowiki>#</nowiki>FFFFCC
|expired |đã hết hạn
|spent |được dùng
|repealed |đã bị bãi bỏ = <nowiki>#</nowiki>B2BEB5
|#default = transparent; border-top:#aaa 1px solid;
}};
|below = {{#if:{{{status|}}}|'''Trạng thái:''' {{#switch:{{lc:{{{status}}}}}
|pending |đang chờ giải quyết = Đang chờ giải quyếtPending
|not passed |không được thông qua = Không được thôngNot quapassed
|withdrawn = Withdrawn
|not yet in force |chưa có hiệu lực = Chưa có hiệu lực
|blocked = Blocked
|not fully in force = Không hoàn toàn hiệu lực
|currentnot |hiệnyet hànhin force = PhápNot chếyet hiệnin hànhforce
|not fully in force |có hiệu lực = Not hiệufully lựcin force
|amendedcurrent = SửaCurrent đổilegislation đáng kể
|expiredin |đãforce hết hạn = Đã hếtIn hạnforce
|amended = Amended
|spent |được dùng = [[Ban hành được dùng|Được dùng]]
|expired = Expired
|repealed |đã bị bãi bỏ = Đã bị bãi bỏ
|struckspent down= [[XemSpent lại tư phápenactment|Quật ngãSpent]]
|repealed = [[Repeal]]ed
|halted |đã tạm dừng = Đã tạm dừng
|struck down= [[Judicial review|Struck down]]
|#default = Chưa rõ
|halted = Halted
|#default = Chưa rõUnknown
}}
}}