Khác biệt giữa các bản “Dự luật dẫn độ Hồng Kông 2019”

không có tóm lược sửa đổi
{{For|các cuộc biểu tình phản đối dự luật|biểu tình chống dự luật dẫn độ Hồng Kông 2019}}
{{Infobox legislation
|short_title = Dự luật đối với người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Lập pháp các vấn đề Hình sự (Sửa đổi) 2019
|short_title =
|legislature = [[Hội đồng Lập pháp Hồng Kông]]
|image = Hong Kong SAR Regional Emblem.svg