Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kỳ Hà”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Địa giới hành chính==
Xã Kỳ Hà nằm ở phía đông của thị xã Kỳ Anh.
*[[Hướng Bắc|Phía bắc]] giáp xã [[Kỳ Ninh]].
*[[Hướng Đông|Phía đông]] giáp xã [[Kỳ Ninh]], huyện [[Kỳ Anh (huyện)|Kỳ Anh]], tỉnh Hà Tĩnh và phường [[Kỳ Trinh]], [[Kỳ Anh (thị xã)|thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.]]
*[[Hướng Nam|Phía nam]] giáp phường [[Kỳ Trinh]] và xã [[Kỳ Hưng]].
*[[Hướng Tây|Phía tây]] giáp xã [[Kỳ Hải]], huyện [[Kỳ Anh (huyện)|Kỳ Anh]], tỉnh Hà Tĩnh.
 
==Hành chính==