Khác biệt giữa các bản “Tiếng Anh”

[[File:Great Vowel Shift2a.svg|right|upright=1.36|thumb|Hình minh họa cuộc [[Great Vowel Shift]], cho thấy cách phát âm nguyên âm dài dần thay đổi như thế nào, với các [[nguyên âm đóng]] dài i: và u: biến thành [[nguyên âm đôi]]]]
 
Thời kỳ tiếp theo là tiếng Anh cận đại (Early Modern English, 1500–1700). TiếngThời kỳ tiếng Anh cận đại đặcnổi trưngbật với cuộc [[Great Vowel Shift]] (1350–1700), tiếp tục đơn giản hóa biến tố, và sự chuẩn hóa ngôn ngữ.
 
Great Vowel Shift ảnh hưởng lên những [[nguyên âm dài]] được nhấn. Đây là một sự "biến đổi dây chuyền", tức là một âm được biến đổi làm tác động lên các âm khác nữa. Những [[nguyên âm vừa]] và [[nguyên âm mở]] được nâng lên, và [[nguyên âm đóng]] biến thành [[nguyên âm đôi]]. Ví dụ, từ ''bite'' ban đầu được phát âm giống từ ''beet'' ngày nay, nguyên âm thứ hai trong từ ''about'' được phát âm giống trong từ ''boot'' ngày này. Great Vowel Shift gây nên nhiều sự bất tương đồng trong cách viết, vì tiếng Anh hiện đại duy trì phần nhiều cách viết của tiếng Anh trung đại, và cũng giải thích tại sao, các ký tự nguyên âm trong tiếng Anh lại được phát âm rất khác khi so với những ngôn ngữ khác.{{sfn|Lass|2000}}{{sfn|Görlach|1991|pp=66–70}}
 
Tiếng Anh trở thành [[ngôn ngữ uy tính]] dưới thời [[Henry V của Anh|Henry V]]. Khoảng năm 1430, [[Tòa án Chancery]] tại [[Westminster]] bắt đầu sử dụng tiếng Anh để viết các tài liệu chính thức, và một dạng chuẩn mới, gọi là [[Chancery Standard]], được hình thành dựa trên phương ngữ thành Luân Đôn và [[tiếng Anh Đông Midlands|East Midlands]]. Năm 1476, [[William Caxton]] giới thiệu [[máy in ép]] tới nước Anh và bắt đầu xuất bản những quyển sách đầu tiên, làm lan rộng sự ảnh hưởng của dạng chuẩn mới.{{sfn|Nevalainen|Tieken-Boon van Ostade|2006|pages=274–79}} Những tác phẩm của [[William Shakespeare]] và [[Kinh Thánh Vua James|bản dịch Kinh Thánh]] được ủy quyền bởi [[James VI và I|Vua James I]] đại diện cho nền văn học thời kỳ này. Sau cuộc Vowel Shift, tiếng Anh trung đại vẫn khác biệt với tiếng Anh ngày nay: ví dụ, các [[cụm phụ âm]] {{IPA|/kn ɡn sw/}} trong ''knight'', ''gnat'', và ''sword'' vẫn được phát âm đầy đủ. Những đặc điểm mà độc giả của Shakespeare ngày nay có thể thấy kỳ quặc hay lỗi thời thường đại diện cho những nét đặc trưng của tiếng Anh trung Đạiđại.{{sfn|Cercignani|1981}}
 
Trong Kinh Thánh Vua James 1611, viết bằng tiếng Anh cận đại, Mátthêu 8:20: