Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

không có tóm lược sửa đổi
(Vui lòng không đưa dự kiến vào đây. Đã lùi lại sửa đổi 54659540 của 2001:EE0:4141:5693:6543:EE6C:5DCE:522B (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{dablink|Đừng nhầm lẫn với huyện [[Gia Bình]], tỉnh [[Bắc Ninh]]}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | huyện
| tỉnhtên = [[LạngBình Sơn]]Gia
| tỉnh = [[Lạng Sơn]]
| huyện lỵ = thị trấn [[Bình Gia (thị trấn)|Thị trấn Bình Gia]]
| Vị trí = Phía tây bắc của tỉnh Lạng Sơn
| diện tích =
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 19 [[xã (Việt Nam)|xã]]
| diện tích = 1047,3 km2
| dân số = 52.710 người
| mật độ = 50 người/km2
(2009) <ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ]. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.12.</ref>