Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đơn vị quân đội”

(Thêm đơn vị tuơng đuơng bằng tiếng Anh để dễ liên hệ)
| 1,000,000-10,000,000+
| 4 Cụm tập đoàn quân trở lên
| [[Thống tướng]] hay
[[Thống chế]] hay
 
[[Nguyên soái]]
|- valign=top style="border-bottom:1px solid #999;"
| align=center | XXXXX
| 250,000-1,000,000
| 2-4 tập đoàn quân
| [[Thống tướng]] hay
[[Thống chế]] hay
 
[[Nguyên soái]]
|- valign=top style="border-bottom:1px solid #999;"
| align=center | XXXX
Người dùng vô danh