Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bal Gangadhar Tilak”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Bal Gangadhar Tilak''' (1856-1920) là anh hùng dân tộc Ấn Độ, nhà cách mạng ấn Độ, lãnh tụ phái cấp tiến trong [[Đảng Quốc đại]] ấn Độ, một học giả, một triết gia về truyền thống dân tộc cổ ấn Độ. Ông đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của [[Đế quốc Anh]] và giành độc lập cho [[Ấn Độ]] với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. yêu
 
== Sự nghiệp chính trị ==