Khác biệt giữa các bản “Đơn vị quân đội”

| align=center | XXXX
| [[Tập đoàn quân]]
|Field Army
| 40,000-200,000
| 2-4 Quân đoàn<br>
| align=center | XX
| [[Sư đoàn]]
|Division/LegioinLegion
| 10,000–15,000
| 2-4 Lữ đoàn hay Trung đoàn<br>hay gồm 10 tiểu đoàn và<br>các đơn vị yểm trợ
| align=center | II
| [[Tiểu đoàn]]
|Battalion
|Batalion
| 220–1000
| 2-6 đại đội
Người dùng vô danh