Khác biệt giữa các bản “Đơn vị quân đội”

không có tóm lược sửa đổi
| align=center | XXXXXX
| [[Chiến trường]]<br>
|Region/TheaterTheatere
| 1,000,000-10,000,000+
| 4 Cụm tập đoàn quân trở lên
| [[Thống tướng]] hay
[[Thống chế]] hay
 
[[Nguyên soái]]
|- valign=top style="border-bottom:1px solid #999;"
| align=center | XXXXX
| 250,000-1,000,000
| 2-4 tập đoàn quân
| [[Thống tướng]] hay
[[Thống chế]] hay
 
[[Nguyên soái]]
|- valign=top style="border-bottom:1px solid #999;"
| align=center | XXXX
| [[Tập đoàn quân]]
|Field Army
| 40,000-200,000
| 2-4 Quân đoàn<br>
| align=center | XX
| [[Sư đoàn]]
|Division/LegionLegioin
| 10,000–15,000
| 2-4 Lữ đoàn hay Trung đoàn<br>hay gồm 10 tiểu đoàn và<br>các đơn vị yểm trợ
| align=center | II
| [[Tiểu đoàn]]
|Batalion
|Battalion
| 220–1000
| 2-6 đại đội
| align=center | Ø
| Tổ đội
|
|Fireteam
| 2-4
| không có
Người dùng vô danh