Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Phía đông giáp phường [[Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa| Quảng Đông]]
 
Phía nam giáp phường [[Quảng Thịnh]], thành phố Thanh Hóa|Quảng Thịnh]].
 
Phía tây giáp phường Đông Vệ, thành phố Tahnh Hóa.