Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Phía nam giáp xã [[Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa|Quảng Thịnh]]
 
Phía tây giáp phường [[Đông Vệ]], thành phố Thanh Hóa.
 
Phía bắc giáp phường Đông Sơn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.
 
Phía bắc giáp các phường [[Đông Sơn, phườngthành phố Thanh Hóa|Đông Sơn]], [[Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa|Quảng Hưng]].
==Lịch sử==
Phường Quảng Thành được thành lập ngày [[19 tháng 8]] năm [[2013]] trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới xã Quảng Thành.