Khác biệt giữa các bản “Bình Thuận”

không có tóm lược sửa đổi
(Logo tỉnh Bình Thuận đã bị gỡ ra khỏi bài nên bỏ ghi chú logo.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|quốc gia= {{Việt Nam}}
|dân tộc= [[Người Việt|Việt]], [[Người Chăm|Chăm]], [[Người Hoa (Việt Nam)|Hoa]], [[Người Ra Glai|Ra Glai]], [[Người Cơ Ho|Cơ Ho]]
|vùng= [[NamDuyên Trunghải Bộ Việt Nam|Nam Trung Bộ]]
|tỉnh lỵ= Thành phố [[Phan Thiết]]
|thành lập= 1653