Khác biệt giữa các bản “Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu”

n
Những số ngày trên đều là ngày âm, làm sao tính như vậy được
n (Những số ngày trên đều là ngày âm, làm sao tính như vậy được)
| cỡ hình =
| chức vị = [[Hoàng hậu]] [[nhà Thanh|Đại Thanh]]
| tại vị = [[14 tháng 9]] năm [[1872]]<br>– [[5 tháng 12]] năm [[1875]]<br>{{số năm theo năm và ngày|1872|9|14|1875|12|5}}
| đăng quang = [[14 tháng 9]] năm [[1872]]
| tiền nhiệm = [[Từ An Thái hậu|<font color = "grey">Hiếu Trinh Hiển Hoàng hậu</font>]]