Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Uẩn Trứ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Nhân việc ông tham ô buôn muối, nói dối Hoàng thượng, đáng lẽ bị phạt treo cổ, nhưng [[Càn Long|Càn Long Đế]] khoan miễn cho ông, lại mệnh ông làm '''Phó Đô thống''' (副都統), nhiều lần đảm nhiệm '''Khinh xa thành Tướng quân''' (綏遠城將軍), '''Công bộ Thượng thư''' (工部尚書).
 
Năm Càn Long thứ 37 (1772), Hiển Cẩn Thân vương [[Diễn Hoàng (NhàThân Thanhvương)|Diễn Hoàng]] (衍潢) qua đời, ông được thế tập tước vị '''Hiển Thân vương''' (显親王) đời thứ 4, tức '''Túc Thân vương''' (肅親王) đời thứ 5. Khi ấy, phụ thân ông Bái Sát Lễ cũng được truy phong làm '''Hiển Thân vương''' (显亲王).
 
Năm Càn Long thứ 43 (1778), Càn Long Đế phục lại hào vị '''Túc Thân vương'''. Cùng năm đó, ông qua đời, được truy thụy '''Túc Cần Thân vương''' (肅勤亲王).
Người dùng vô danh