Khác biệt giữa các bản “Jean Étienne Valluy”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image =
|caption =
|birth_date = 15 Maythang 5 nam 1899
|death_date = {{Death date and age|df=yes|1970|1|4|1899|5|15}}
|placeofburial = [[Rive-de-Gier]], [[Pháp]]
Người dùng vô danh