Khác biệt giữa các bản “Cấu hình phân tử tam giác đều”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Infobox molecular geometry | Image_File=Trigonal-3D-balls.png| Symmetry_group= D<sub>3h</sub> | Atom_direction=3 | Bon…”)
 
{{Thông tin cấu hình phân tử |
{{Infobox molecular geometry |
Image_File=Trigonal-3D-balls.png|
Symmetry_group= [[Dihedral symmetry in three dimensions|D<sub>3h</sub>]] |