Khác biệt giữa các bản “Quảng Bình”

Cập nhật tình hình kinh tế Quảng Bình 2018.
n
(Cập nhật tình hình kinh tế Quảng Bình 2018.)
'''Quảng Bình''' là một [[tỉnh]] duyên hải thuộc vùng [[Bắc Trung Bộ (Việt Nam)|Bắc Trung Bộ]], [[Việt Nam]].<ref name =Ms@124 >[https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-124-2004-qd-ttg-bang-danh-muc-ma-so-don-vi-hanh-chinh-viet-nam-cc68.html Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 08/07/2004] ban hành Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam có đến 30/6/2004. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 11/04/2019.</ref><ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/|tiêu đề=Cổng thông tin điện tử Quảng Bình}}</ref>
 
Năm 2018, Quảng Bình là đơn vị hành chính [[Việt Nam]] đông thứ 47 về số dân, xếp thứ 50 về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)]], xếp thứ 51 về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]] bình quân đầu người, đứng thứ 55 về tốc độ tăng trưởng [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]]. Với 887,6 nghìn dân<ref>{{Chú thích web|url=https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714|title=Dân số các tỉnh Việt Nam|last=|first=|date=|website=https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 30 tháng 09 năm 2019}}</ref>, GDPGRDP đạt 33.282 tỉ [[Đồng (đơn vị tiền tệ)|Đồng]] (tương ứng với 1,433444 tỉ USD)<ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tinh-hinh-kinh-te---xa-hoi-nam-2018.htm|title=Tình hình kinh tế, xã hội Quảng Bình năm 2018|last=|first=|date=|website=https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tinh-hinh-kinh-te---xa-hoi-nam-2018.htmUBND tỉnh Quảng Bình|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 30 tháng 09 năm 2019}}</ref>., GDPGRDP bình quân đầu người tại Quảng Bình năm 2018 đạt 37,5 triệu đồng (tương ứng với 1.617628 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,03%.<ref name=":0" />
 
Quảng Bình từng có các tên gọi cũ là Bố Chính, Tân Bình, Lâm Bình, Tiên Bình, Tây Bình. Tỉnh nằm ở nơi hẹp nhất theo chiều đông - tây của [[Việt Nam]] (50[[kilômét|km]] theo đường ngắn nhất tính từ biên giới [[Lào]] ra [[biển Đông]]).<ref>{{Chú thích web|url=http://www.vietnamtourism.com/v_pages/country/overview.asp|tiêu đề=Cộng-hòa Xã-hội-chủ-nghĩa Việt-Nam|nhà xuất bản=Tổng-cục Du-lịch Việt-Nam, Trung-tâm Thông-tin Du-lịch|ngày truy cập=13/12/2010}}</ref> Tỉnh Quảng Bình giáp [[Hà Tĩnh]] về phía bắc với [[Hoành Sơn (dãy núi)|dãy Hoành Sơn]] là ranh giới tự nhiên; giáp [[Quảng Trị]] về phía nam; giáp [[Biển Đông]] về phía đông; phía tây là tỉnh [[Khammuane|Khăm Muộn]] và tây nam là tỉnh [[Savannakhet]] của [[Lào]] với [[dãy Trường Sơn]] là biên giới tự nhiên.