Khác biệt giữa các bản “Quang Sơn, Tam Điệp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| hướng vĩ độ = N
| hướng kinh độ = E
| diện tích = 32,37 km²
| thời điểm dân số =
| dân số = người