Khác biệt giữa các bản “Quang Sơn, Tam Điệp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| diện tích = 37,32 km²
| thời điểm dân số =
| dân số = 4.618 người
| mật độ dân số = 124 người/km²
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]]