Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Mạc Kính Vũ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Đặc biệt:Đóng góp/116.103.89.24|116.103.89.24]] ([[Thảo luận Thành viên:116.103.89.24|thảo luận]]) 06:18, ngày 6 tháng 9 năm 2010 (UTC)
:không phải là bảo quản viên cứ lợi dụng quyền lực muốn làm gì thì làm, ngay khái niệm thế nào là phá hoại còn chưa ngã ngũ thì chớ có nên khóa bài làm hỏng wikipedia, bổ sung các thụy hiệu miếu hiệu của các vị vua có nguồn dẫn cụ thể được công bố rộng rãi khắp nhiều nước trên thế giới, do nhà nghiên cứu chuyên môn họ đưa ra mà lại gọi là phá hoại, vậy tất cả các miếu hiệu thụy hiệu khác của các vị vua khác cũng cần xóa bỏ khỏi bài viết [[Thành viên:Đói ăn - khát uống - có bệnh chữa - sai sửa|Đói ăn - khát uống - có bệnh chữa - sai sửa]] ([[Thảo luận Thành viên:Đói ăn - khát uống - có bệnh chữa - sai sửa|thảo luận]]) 01:46, ngày 2 tháng 12 năm 2018 (UTC)
 
== Mạc Kính Diệu không phải là Mạc Kính Vũ ==
 
Theo sử nhà Thanh thì Mạc Kính Diệu chết năm 1661 trong khi theo sử Việt thì Mạc Kính Vũ còn sống đến năm 1677 thì làm sao Mạc Kính Diệu là Mạc Kính Vũ được? Theo sử cương mục thì Mạc Nguyên Thanh mới là Mạc Kính Vũ còn Mạc Kính Diệu là cha của Mạc Kính Vũ [[Thành viên:Luongsonbac|Luongsonbac]] ([[Thảo luận Thành viên:Luongsonbac|thảo luận]]) 15:14, ngày 11 tháng 10 năm 2019 (UTC)
250

lần sửa đổi