Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
== Gia quyến ==
=== ThứThê thiếp ===
 
* Đích phúc tấn: [[Ngô Trát Khố thị]] (乌札库氏), con gái Phó Đô thống ''[[Ngũ Thập Đồ'']] (五什图). Năm Ung Chính thứ 5 ([[1727]]), ngày [[27 tháng 3]] (âm lịch), bà thành sơ lễ đính hôn với Hoằng Trú, cùng năm ngày [[18 tháng 7]] (âm lịch), Ngô Trát Khố thị cùng [[Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu]] và [[Dận Hi]] Phúc tấn Tổ Giai thị làm lễ thành hôn, nghênh thú vào cung.
===* ĐíchTrắc Phúc tấn ===:
 
*# Chương Giai thị (章佳氏), con gái Hộ quân Tham lĩnh ''Hùng Bảo'' (雄保).
*Ngô Trát Khố thị (乌札库氏), con gái Phó Đô thống ''Ngũ Thập Đồ'' (五什图). Năm Ung Chính thứ 5 ([[1727]]), ngày [[27 tháng 3]] (âm lịch), bà thành sơ lễ đính hôn với Hoằng Trú, cùng năm ngày [[18 tháng 7]] (âm lịch), Ngô Trát Khố thị cùng [[Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu]] và [[Dận Hi]] Phúc tấn Tổ Giai thị làm lễ thành hôn, nghênh thú vào cung.
*# Đồng thị (佟氏), con gái Hộ quân ''Thường Cáp'' (常哈).
 
*# Thôi Giai thị (崔佳氏), con gái ''Thôi Kỳ Triết'' (崔奇哲).
=== Trắc Phúc tấn ===
* Thứ thiếp: Ít nhất 6 người, đều là [[Quan nữ tử]] của Hoằng Trú khi chưa phân phủ.
 
* Chương Giai thị (章佳氏), con gái Hộ quân Tham lĩnh ''Hùng Bảo'' (雄保).
* Đồng thị (佟氏), con gái Hộ quân ''Thường Cáp'' (常哈).
* Thôi Giai thị (崔佳氏), con gái ''Thôi Kỳ Triết'' (崔奇哲).
 
=== Thứ thiếp ===
 
*Ít nhất 6 người, đều là [[Quan nữ tử]] của Hoằng Trú khi chưa phân phủ.
 
=== Hậu duệ ===
====* Con trai ====:
 
==== Con trai ====
 
# Vĩnh Anh [永瑛; 1731 - 1732], chết non, mẹ là Ngô Trát Khố thị.
# [[Vĩnh Bích]] [永璧; 1733 - 1772], mẹ là Ngô Trát Khố thị. Được phong '''Phụng ân Phụ quốc công''' ([[1757]]), sau khi mất được truy thụy '''Hoà Cần Thân vương''' (和勤親王).
# Tam tử [第二子; 1734], chết non, mẹ là Chương Giai thị.
# Vĩnh Tân [永璸; 1735 - 1798], mẹ là ngô Trát Khố thị. Được phong '''Nhị đẳng Phụng ân Trấn quốc Tướng quân''' ([[1754]]).
# Vĩnh Côn [永琨; 1743 - 1803], mẹ là Ngô Trát Khố thị. Được phong '''Phụng ân Phụ quốc công''' ([[1768]]).
# Vĩnh Tằng [永璔; 1745 - 1768], mẹ là Ngô Trát Khố thị.
====* Con gái ====:
 
==== Con gái ====
 
# [[Hoà Thạc Hoà Uyển Công chúa]] [和硕和婉公主; 24 tháng 7, 1734 - 2 tháng 5, 1760], trưởng nữ, mẹ là Ngô Trát Khố thị, được Càn Long Đế nhận làm nghĩa nữ. Hạ giá lấy [[Đức Lặc Khắc]] (德勒克), con trai Ba Lâm Quận vương [[Lân Thấm]] (璘沁).
 
== Xem thêm ==
* [[Quý tộc nhà Thanh]]
* [[Hoàng tử]]
* [[Hoằng Chiêm]]
* [[Hoằng Thời]]
 
== Tham khảo ==