Khác biệt giữa các bản “M'Drắk, Đắk Lắk”

Xã cũ không thực sự nổi bật
n (clean up, replaced: {{Otheruses → {{bài cùng tên using AWB)
(Xã cũ không thực sự nổi bật)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
#đổi [[M'Drắk]]
{{bài cùng tên|Việt Dũng}}
'''Việt Dũng''' là một xã cũ thuộc huyện [[Cái Nước]], [[tỉnh]] [[Minh Hải]], [[đồng bằng sông Cửu Long]], [[Việt Nam]].
 
''- xã Việt Dũng thuộc huyện [[Cái Nước|Phú Tân]] từ ngày 28 tháng 3 năm 1983<ref name=HD23/> đến ngày 17 tháng 05 năm 1984<ref name=HD75/>.''
*Quyết định '''23-HĐBT'''<ref name=HD23>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-23-HDBT-phan-vach-dia-gioi-thi-tran-xa-thuoc-tinh-Minh-Hai-vb44727t17.aspx Quyết định 23-HĐBT năm 1983 về việc phân vạch địa giới thị trấn và một số xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành]</ref> ngày 28 tháng 3 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, chia xã [[Nguyễn Việt Khái, Phú Tân|Việt Khái]], huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải thành ba xã lấy tên là xã Việt Khái, xã '''Việt Dũng''' và xã [[Việt Cường, Phú Tân (cũ)|Việt Cường]].
''- xã Việt Dũng thuộc huyện [[Cái Nước]] từ ngày 17 tháng 05 năm 1984<ref name=HD75/> đến ngày 14 tháng 2 năm 1987<ref name=HDBT33B/>.''
*Quyết định '''75-HĐBT'''<ref name=HD75>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-75-HDBT-phan-vach-dia-gioi-huyen-thi-xa-thuoc-tinh-Minh-Hai-vb43458t17.aspx Quyết định 75-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành]</ref> ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Việt Dũng thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải.
*Quyết định '''33B-HĐBT'''<ref name=HDBT33B>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-33B-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-xa-phuong-cua-thi-xa-Bac-Lieu-ca-Mau-Cai-NuocDam-DoiNgoc-Hien-Vinh-Loi-Gia-Rai-Hong-dan-tinh-minh-hai-vb37289t17.aspx Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành]</ref> ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, sáp nhập nhập xã [[Nguyễn Việt Khái, Phú Tân|Việt Khái]] với xã Việt Dũng thành một xã lấy tên là xã Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải.
==Chú thích==
{{tham khảo}}