Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

không có tóm lược sửa đổi
{{Các biểu quyết xóa trang}}
{{dablink|[[WP:XB]] chuyển hướng tới đây. Bạn có thể đang tìm [[Wikipedia:Quy định xóa trang]] (viết tắt: [[WP:XT]]).}}
{{/Quy định}}
{{Các biểu quyết xóa trang}}
<div style="padding:0 5px;position: absolute; top: 0.9em; right: 1.0em; border: 1px solid #a9a9a9; border-width: 1px 1px 1px 1px; background: #FFFFFF;" class="boilerplate metadata plainlinks"><big>[[#G.E1.BB.A3i_.C3.BD|Chuyển đến #Gợi ý]] • [[#footer| Chuyển xuống cuối trang ]]</big></div>