Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Hành chính==
Huyện Kim Thành có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Phú Thái, Kim Thành|Phú Thái]] (huyện lỵ) và 20 xã: [[Bình Dân, Kim Thành|Bình Dân]], [[Cẩm La, Kim Thành|Cẩm La]], [[Cổ Dũng]], [[Cộng Hòa, Kim Thành|Cộng Hòa]], [[Đại Đức]], [[Đồng Gia]], [[Kim Anh, Kim Thành|Kim Anh]], [[Kim Đính]], [[Kim Khê, Kim Thành|Kim Khê]], [[Kim Lương]], [[Kim Tân, Kim Thành|Kim Tân]], [[Kim Xuyên, Kim Thành|Kim Xuyên]], [[Lai Vu, Kim Thành|Lai Vu]], [[Liên Hòa, Kim Thành|Liên Hòa]], [[Ngũ Phúc, Kim Thành|Ngũ Phúc]], [[Phúc Thành, Kim Thành|Phúc Thành]], [[Tam Kỳ, Kim Thành|Tam Kỳ]], [[Thượng Vũ]], [[Tuấn Hưng (xã)|Tuấn Hưng]], [[Việt Hưng, Kim Thành|Việt Hưng]].
{| cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%" align="center" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; margin-top: 16px"
! colspan="3" style="background: #E6E6FA; font-size: 95%;" | Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc huyện Kim Thành
|-
| width="50%" valign="top" style="background: #f9f9f9;"|
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="background: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: right;" width="100%"
|-
! align="left" style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" | Tên!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" |Diện tích (km²)!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;"|
|-
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''[[Thị trấn (Việt Nam)|Thị trấn]] (1)'''
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Phú Thái, Kim Thành|Phú Thái]]||2,22||
|-
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''[[Xã (Việt Nam)|Xã]] (20)'''
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Bình Dân, Kim Thành|Bình Dân]]||4,30||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Cẩm La, Kim Thành|Cẩm La]]||2,94||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Cổ Dũng]]||4,12||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Cộng Hòa, Kim Thành|Cộng Hòa]]||3,98||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Đại Đức]]||9,63||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Đồng Gia]]||4,07||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Kim Anh, Kim Thành|Kim Anh]]||||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Kim Đính]]||7,28||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Kim Khê, Kim Thành|Kim Khê]]||3,06||
|}
| width="50%" valign="top" style="background: #f9f9f9;" |
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="background: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: right;" width="100%"
|-
! align="left" style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" | Tên!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" |Diện tích (km²)!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;"|
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Kim Lương]]||5,28||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Kim Tân, Kim Thành|Kim Tân]]||8,49||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Kim Xuyên, Kim Thành|Kim Xuyên]]||||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Lai Vu, Kim Thành|Lai Vu]]||||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Liên Hòa, Kim Thành|Liên Hòa]]||7,45||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Ngũ Phúc, Kim Thành|Ngũ Phúc]]||7,85||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Phúc Thành, Kim Thành|Phúc Thành]]||3,84||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Tam Kỳ, Kim Thành|Tam Kỳ]]||5,72||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Thượng Vũ]]||5,33||
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Tuấn Hưng (xã)|Tuấn Hưng]]||7,02||
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Việt Hưng, Kim Thành|Việt Hưng]]||4,13||
|}
|-| valign="top" style="background: #f9f9f9; font-size: 90%" |
|}
 
==Lịch sử==